Raki: lees alles over deze drank - DrankDozijn.nl Blog (2024)

Maak kennis met ‘leeuwenmelk’, zoals de bijnaam van raki luidt.

Raki is dé drank van Turkije. Maak kennis met een prachtig product waar veel over te schrijven is. Je leest hier meer over raki in het algemeen, bekende merken, hoe je deze drank drinkt en waar de bijnaam ‘leeuwenmelk’ vandaan komt.

Wat is raki?

Voordat we de diepte ingaan op het gebied van deze dranksoort is het goed even stil te staan bij wat raki eigenlijk is. Raki is een sterke drank met een onmiskenbare anijssmaak en is tevens dé nationale drank van Turkije. Producenten maken deze drank op basis van druiven of rozijnen die een distillatie ondergaan, waarna later in het productieproces een vorm van anijs (pure anijs of een extract) wordt toegevoegd om dit verder op smaak te brengen. De drank is een belangrijk onderdeel van de Turkse cultuur en staat symbool voor heerlijk genieten in goed gezelschap, waarbij dit steevast onder begeleiding van mezzes (kleine traditionele gerechten) gebeurt.

Raki: lees alles over deze drank - DrankDozijn.nl Blog (1)

Hoe wordt het gemaakt?

Druiven bevatten suiker en hier kan alcohol van gemaakt worden door deze eerst te persen en dit te laten fermenteren; dit gebeurt door de toevoeging van gist. Wat dan ontstaat is een basisalcohol die een distillatie ondergaat. Het eerste distillaat heet ‘suma‘, waaraan ze anijs toevoegen om dit vervolgens verder te distilleren. Dit kan pure anijs zijn of een extract hiervan.

Na twee distillaties is raki het resultaat, maar dit heeft dan nog zéér hoog alcoholpercentage; rond de 90% alcohol. Producenten voegen hier suiker aan toe en tevens water, waarmee het alcoholpercentage teruggebracht wordt naar de gewenste drinksterkte. Een laatste stap is een rijpingsperiode, waarbij per producent verschilt of en hoe lang dit gebeurt.

Bekende raki merken

Op het gebied van deze dranksoort zijn er twee merken die ertussen uitspringen: Yeni Raki en Tekirdag. Beide merken zijn afkomstig van dezelfde producent, maar verschillen van elkaar op gebied van smaak. Dit vloeit voort uit het feit dat men voor Yeni Raki zowel verse als gedroogde druiven gebruikt en 100% anijszaad, terwijl bij Tekirdag enkel verse druiven als basis dienen met 100% anijszaad, dat specifiek uit uit de Turkse Çeşme regio afkomstig, is daaraan toegevoegd.

Verschillende soorten

Beide merken hebben een klassieke raki soort in het assortiment evenals andere varianten die zich op smaakgebied onderscheiden. Onderstaand vind je de bekendste soorten per merk terug, de rest van beide merken vind je terug op onze website.

 • Yeni Raki
  Dit is de klassieke expressie van dit merk die al het goede belichaamt waar zij door de jaren heen bekend om zijn komen te staan. Vol en puur van smaak met rijke tonen van anijs. Lekker om opzichzelfstaand van te genieten, maar deze raki smaakt nóg beter in combinatie met lekkere hapjes uit de Turkse keuken.
 • Yeni Raki Seri
  De Seri van het merk kenmerkt zich door zachte en soepele smaken die wat toegankelijker zijn. Hierdoor is dit een uitstekend alternatief van de klassieke (hierboven benoemde) raki van het merk.
 • Tekirdag Gold Raki
  Valt direct op door z’n bruine gloed. Gemaakt van 100% verse druiven en tweemaal gedistilleerd. Deze variant dankt z’n bijnaam door een toegepaste rijping op eikenhout die de drank van meer diepgang en body en tegelijkertijd van kleur voorziet.
 • Tekirdag Rakisi No.10
  Deze expressie ondergaat een drievoudige distillatie, waarmee het zich onderscheidt van deze meeste raki soorten. Hierdoor krijgt de Tekirdag Rakisi No.10 éxtra zachte smaken. Geselecteerde, verse Turkse druiven vormen de basis samen met anijszaad van de hoogste kwaliteit.

Raki: lees alles over deze drank - DrankDozijn.nl Blog (2)

Raki drinken

Het drinken van deze drank neemt een belangrijke plek binnen de Turkse cultuur in. Eén van de stelregels is dat dit altijd in goed gezelschap gebeurt en veelal onder begeleiding van klassieke Turkse hapjes, ‘mezzes’ genaamd. Voordat we enkele van deze hapjes uitlichten, gaan we het eerst hebben over hoe je raki kan drinken. Hierbij maken we onderscheid tussen drie manieren:

 • Single: 4cl raki + 8cl water – ideaal voor wanneer je liever wat minder alcohol per glas drinkt.
 • Double: 8cl raki + 4cl water – De juiste keuze als je graag van een sterker drankje geniet.
 • Traditional: gelijke verhoudingen raki + water.

Ongeacht welke manier je voorkeur heeft, het is belangrijk dat je eerst de sterke drank in je glas schenkt, daarna het water toevoegt en als laatste stap eventueel een ijsklontje toevoegt aan je glas. Wanneer je dit in deze volgorde doet, zal je zien dat je drankje melkachtig van kleur wordt, vandaar de bijnaam ‘leeuwenmelk’.

Combineren met mezzes

De reden dat men raki in turkije met mezzes combineert, is omdat de verschillende gerechten elk een unieke dimensie aan de smaken van dit drankje geven. Daarnaast is het saamhorigheids gevoel belangrijk, waardoor dit steevast in goed gezelschap geschonken wordt. Mocht je je afvragen wat typisch Turkse (bij)gerechten zijn die goed samengaan met deze drank? We hebben een aantal suggesties:

 • Baba ganoush
 • gefituurde calamari
 • Haydari (Turkse yoghurtdip)
 • Hummus
 • Cacik (Turkse variant van tsatziki)
 • Şakșuka (groenten in tomatensaus)

Raki: lees alles over deze drank - DrankDozijn.nl Blog (3)

Er zal later nog een receptenblog volgen, waarin we je uitleggen hoe je enkele gerechten kunt maken en welke raki hier dan het best bij aansluit.

Raki: lees alles over deze drank - DrankDozijn.nl Blog (4)

Danny van DrankDozijn

Sinds 2016 ben ik werkzaam bij DrankDozijn als online marketeer. Dranken zijn mijn passie met whisky als absolute nummer één.

Ik voorzie je van informatie, nieuws en wetenswaardigheden via ons blog op gebied van al je favoriete dranken. Proost!

Raki: lees alles over deze drank - DrankDozijn.nl Blog (2024)

FAQs

What is the origin of the word raki? ›

Etymology. The term raki entered English from Turkish rakı. The Arabic word arak (Arabic: عرق [ʕaraq]), means "distilled", other variants being araka, araki, ariki. The Teleuts, who are a Turkic ethnic group living in Siberia, use the term arakı for wine and other alcoholic drinks.

How strong is raki? ›

A raki table typically gathers around 7 p.m. and disperses sometimes long after midnight, with diners eating all the while. The food serves in part to dampen the effect of the strong spirit – raki is about 45% alcohol.

How much is raki? ›

Product Details
BrandYeni Raki
Price£25.99
Case / Pack Size1
Container Size700ml
Strength (ABV)45%
4 more rows

Who owns Yeni Raki? ›

We, as Mey|Diageo, preserve the heritage inherited to us, and are committed to the traditional ways of raki production and drinking, bring 500 years of history to the present with its unique style.

Can Muslims drink raki? ›

A minority of Muslims do drink and believe consuming alcohol is not Qur'anically forbidden. Muslim-majority countries produce a variety of regional distilled beverages such as arrack and rakı.

What do Greeks call raki? ›

In the eastern part of Crete, tsikoudia is often informally called raki (Greek: ρακή, romanized: rakí), a name originating from the Turkish 'raki', derived from the 17th-century Arabic 'arak', meaning 'distilled'. The pomace ferments for about six weeks in a tightly sealed barrel, and is then distilled.

Is raki bad for you? ›

Some studies suggest that moderate consumption of raki may offer protective effects against cardiovascular diseases, while others indicate potential benefits for cognitive function and overall health. It is important to note that excessive consumption of alcohol, including raki, can have detrimental effects on health.

Which is stronger raki or ouzo? ›

The main difference is that Raki tends to be much, much stronger than Ouzo. It is often 90% proof, nearly twice that of Ouzo. And if you can't see it, you can certainly taste the difference! If you want to know more about local spirits, check out our Greek Spirits blog.

Can I drink raki alone? ›

You should never drink Raki alone. Always drink it with family, friends, and people you love. In a restaurant setting, like Doya, Raki is served in a glass with an accompanying glass of water when the first mezes arrive at your table.

Can you drink raki straight? ›

Some drinkers fill the kadeh (highball glass) a third of the way, or if they're hardcore, closer to half and then dilute it with water and/or ice. Others drink it straight and have a glass of water on the side.

Is raki like moonshine? ›

Raki(i) on the other hand is made with pomace, which is- quite simply- the stuff that is left over after wine is made. Similar in many respects to Grappa- Raki(i) is Greek Moonshine.

What is the most popular alcoholic drink in Turkey? ›

Raki is Turkey's national drink.

How to drink raki in Turkey? ›

Pour it to preference: Raki is almost always drunk with water. Of the two glasses, one glass is typically a third or half-filled with raki, and then diluted with the chilled water from the second glass (maybe with a little ice). Sip it slowly: Raki is best sipped slowly, and not mixed with other drinks or spirits.

Why does raki turn white? ›

Arak is usually served mixed with water, approximately 1/3 arak to 2/3 water. The dilution causes the clear spirit to turn a translucent milky white. This is caused by anethole, the essential oil of anise, being soluble in alcohol but not in water.

What is raki in Arabic? ›

From Ottoman Turkish راقی (rakı), from Arabic عَرَقِيّ (ʕaraqiyy, “of liquor”), from عَرَق (ʕaraq, “arrack, arak”), literally, “sweat”, “condensate,” which refers to an ouzo-like liqueur made of raisins.

What's the difference between raki and ouzo? ›

First of all, Ouzo is a drink that hails from Greece, while Raki has its origins in Turkey. Yes, the distillation process for both is similar, using pulp grape to produce a distinct aniseed flavor. But, the alcoholic volumes differ. The main difference is that Raki tends to be much, much stronger than Ouzo.

What is Turkish raki? ›

Raki, also known as “Lion's Milk”, is an alcoholic beverage made from anise and twice-distilled grapes or raisins. Raki is technically a clear brandy when enjoyed neat, but turns milky-white when water is added.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Francesca Jacobs Ret

Last Updated:

Views: 5480

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Francesca Jacobs Ret

Birthday: 1996-12-09

Address: Apt. 141 1406 Mitch Summit, New Teganshire, UT 82655-0699

Phone: +2296092334654

Job: Technology Architect

Hobby: Snowboarding, Scouting, Foreign language learning, Dowsing, Baton twirling, Sculpting, Cabaret

Introduction: My name is Francesca Jacobs Ret, I am a innocent, super, beautiful, charming, lucky, gentle, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.